Analizy dla właścicieli, operatorów i najemców centrów handlowych

Analizy oparte o dane o zachowaniach ponad 5 mln posiadaczy telefonów komórkowych, pozwalające określić częstotliwość wizyt, penetrację w obszarze zasięgu oraz porównać odwiedzalność pomiędzy centrami.

Dzięki stacjom bazowym zainstalowanym na stałe w centrach handlowych możemy analizować wizyty bez dodatkowych inwestycji w kamery, beacony itp. W każdej chwili możemy sięgać do danych z ostatnich 12 miesięcy.

Porównaj wyniki centrów handlowych

Dzięki danym behawioralnym możemy porównać centra pod kątem:

 • skali ruchu (footfall),
 • częstotliwości wizyt,
 • wielkości segmentu lojalnych klientów,
 • struktury ruchu (np. lunch vs. popołudnie, week-end vs. dzień roboczy)
 • profilu klientów.

Wykres porównujący ruch w centrach

Sprawdź faktyczny potencjał strefy zasięgu

Klasyczne analizy stref dojazdu w małym stopniu biorą pod uwagę wpływ konkurencji na faktyczne zachowania konsumentów. Dzięki Behawioralnej Analizie Catchmentu (Behavioral Catchment Analysis), widzimy skąd odwiedzający faktycznie docierają do danego centrum. Ponadto możemy analizować poziom penetracji klientów lojalnych i okazjonalnych w konkretnych miejscach i lepiej szacować pozostały potencjał.

W wyniku analizy klient może uzyskać informacje o:

 • faktycznym zasięgu centrum,
 • penetracji klientów lojalnych i okazjonalnych w obszarze zasięgu,
 • strefach najsilniejszej konkurencji.

Behawioralna i dojazdowa strefa zasięgu

Dzięki danym DataWise o potencjale mikroobszarów możemy precyzyjnie określić potencjał Behawioralnej Strefy Zasięgu pod kątem:

 • populacji zamieszkałej,
 • liczby pracujących (pracowników dziennych),
 • struktury wiekowej,
 • zarobków,
 • atrakcyjności handlowo usługowej.

 

Przepływy pomiędzy centrami

Konsumenci korzystają z oferty kilku centrów w zależności od misji zakupowych i organizowanych wydarzeń / promocji. Dane T-Mobile pokazują które centra mają wspólne grupy klientów oraz które cechuje silniejsza "grawitacja". Jest to ważna informacja zarówno dla zarządzających centrami, jak i dla najemców, dla których otwieranie nowego sklepu ma największy sens, jeśli prowadzi do pozyskania nowych klientów.

Wykres współużytkowania centrów

Kampanie reklamowe do klientów centrów i retargeting

Dzięki zgodom na komunikację marketingową możliwe jest także prowadzenie prezyzyjnie targetowanych kampanii SMS/MMS do osób, które:

 • odwiedziły centrum,
 • nie odwiedziły centrum choć mieszkają w zasięgu,
 • odwiedziły sklep marki (retargeting),
 • właśnie weszły do centrum.