Największa baza punktów adresowych w Polsce

LocIt to baza adresowa 8,5 mln budynków i punktów adresowych z całej Polski. Przy braku oficjalnych danych szacujemy, że LocIt zawiera ponad 96% wszystkich budynków mających nadany adres i niemal 100% oddanych do użytku budynków mieszkalnych.

Zobacz przykładową mapę!

Adresy w bazie LocIt mają przypisaną informację pozwalającą na geolokalizację budynku.

Baza zawiera:

  • budynki mieszkalne wraz z zagregowaną informacją o liczbie lokali mieszkalnych i liczbie ludności w podziale na płeć i kategorie wiekowe
  • budynki biznesowe - dane dotyczące lokalizacji firm i działalności gospodarczych
  • budynki użyteczności publicznej (urzędy, administracja publiczna, szkoły, służba zdrowia, hotele, dworce, itp.)
  • punkty sprzedaży

Sposób wytworzenia bazy LocIt zapewnia jej wyjątkowo wysoką jakość. Baza LocIt powstała poprzez integrację wielu źródeł danych, m.in. urzędowe dane i rejestry, które zostały uzupełnione przez inne źrodła. Wszystkie źródła zostały pozyskane lub zaktualizowane w 2017 roku.