Potencjał budynków i otoczenia

Adres budynku i jego współrzędne to nie wszystko. Staramy się dostarczać naszym klientom jak najbogatsze informacje o potencjale obszarów, dlatego bazę adresową LocIt powiązaliśmy z dodatkowymi usługami tworząc  system do wzbogacania informacji o adresie. 

Łączymy wiele źródeł danych, współpracujemy z Partnerami, dzięki czemu informacje zawarte w bazie pozwalają na ocenę każdego miejsca w Polsce zarówno pod względem potencjału ilościowego, jak i różnorodności profilu osób zamieszkujących dany obszar/budynek. 

Adresowa baza budynków LocIt jest wzbogacona o następujące informacje opisujące budynek bądź jego bezpośrednie otoczenie:

  • kategoria (mieszkalny/biznesowy/użyteczności publicznej),
  • struktura zabudowy (jednorodzinne/wielorodzinne),
  • populacja (dane o liczbie mieszkań oraz liczbie ludności),
  • demografia (struktura pod względem wieku i płci),
  • zamożność (przeciętne miesięczne zarobki osoby zatrudnionej brutto -uśredniona wartość dla budynku),
  • statystyki b2b (ilość firm i działalności gospodarczych, ilość sp. z o.o. i S.A., podział działalności gospodarczych wg dominującego PKD),
  • liczba pracowników (miejsc pracy),
  • dostęp do usług (np. odległość do najbliższego sklepu).

Dane są udostępniane na jako pliki otwarte, warstwy geograficzne oraz za pomocą zdalnych API (web services).